Kurzy pro management škol

Let Me Introduce Our School

Kurzy angličtiny pro management škol ... aneb Rozmluvte se s námi ...

Konverzační kurz pro ředitele škol a jejich zástupce.

Kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP.

MŠMT logo

Letní intenzivní kurz

Rozsah kurzu: 40 hodin

Cíl kurzu

  • Účastníci kurzu získají sebejistotu v anglické komunikaci.
  • Budou připraveni a jazykově vybaveni, aby přiměřeně reprezentovali školu a její výsledky.
  • Naučí se diskutovat o školních systémech, problémech, cílech a rozdílech.
  • Rozšíří si slovní zásobu z oboru i mimo něj.
  • Upřesnění si „jak se co používá, co je správně a co ne“.
  • Vymění si zkušenosti s kolegy z jiných škol.
  • Budou motivováni dále se sebevzdělávat.

Vstupní jazyková úroveň účastníků: A2, B1, B2.

Ve skupině budou účastníci přibližně stejné jazykové úrovně.

Přečtěte si o letních konverzačních kurzech v našem blogu.

Základní celoroční kurz

Hodinová dotace: hodinová dotace 60 x 45 min.

Celoroční kurz se skládá z 10 setkání v pátek nebo v sobotu, vždy 1x měsíčně po 6 vyučovacích hodinách.

Termíny pro školní rok 2015/2016 budou upřesněny během září.

Kontaktujte nás:

TOPlist