Kurzy pro učitele němčiny

Am Ball bleiben…

Konverzuje se o předem stanovených aktuálních a zajímavých tématech v 90 min. blocích.

Lektoři: rodilí mluvčí z Německa, Švýcarska a Rakouska.

Jazykový kurz němčiny pro učitele je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Proč se kurzu zúčastnit?

 • Účastníci konverzačního kurzu získají sebejistotu v komunikaci s rodilými mluvčími.
 • Získají aktuální informace z německy mluvících zemí.
 • Budou mít možnost porovnat rozdíly v němčině daných zemí.
 • Seznámí se s novými slovy a frázemi, budou mít kontakt s aktuálním jazykem.
 • Upřesnění si „jak se co používá, co je správně a co ne“, co už se nepoužívá.
 • Budou mít možnost pochopit zvláštnosti a specifika našich sousedů.
 • Získají od rodilých mluvčích zpětnou vazbu reflektující chyby, které studenti nejčastěji dělají.
 • Jako učitelé získají mnoho aktivit pro své žáky a studenty.
 • Vymění si zkušenosti s kolegy z jiných škol.

  Jarní konverzační soboty 

  Jednosemestrální kurz němčiny s lekcemi o sobotách.

  Účastníci absolvují během jarního semestru čtyři jednodenní soustředění o čtyřech různých sobotách. Soustředění se konají 1x měsíčně vždy 6 vyučovacích hodin v době od 9.00 do 14.45. Za semestr absolvují účastníci celkem 24 vyučovacích hodin. Jarní a pozimní soboty ani letní intenzivní týden na sebe nenavazují. Střídají se různí lektoři a vždy budete mít nová témata.

  Termíny:

  • 24. února 2018
  • 17. března 2018
  • 14. dubna 2018
  • 19. května 2018

  Přihlásit se

  Letní intenzívní týden

  Kurzy se konají jeden týden v srpnu od pondělí do pátku, denně 8 vyučovacích hodin. Program začíná každý den v 9:00 a končí v 16:30. Celkem účastníci absolvují 40 vyučovacích hodin. Zaměření kurzu: konverzace s rodilými mluvčími na aktuální témata, informace o zemích, ze kterých rodilí mluvčí pocházejí, pozornost je částečně věnována také metodice. Hlavním cílem je osobní jazykový rozvoj. Jak u nás probíhají letní konverzační kurzy se dočtete v našem blogu.

  Termíny:

  • 6. - 10.8. 2018
  NJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
  • 13. - 17.8.2018
  NJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
  • 20. - 24.8. 2018

  NJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2

  Přihlásit se

  Podzimní konverzační soboty 

  Jednosemestrální kurz němčiny s lekcemi o sobotách.

  Účastníci absolvují během zimního semestru čtyři jednodenní soustředění o čtyřech různých sobotách. Soustředění se konají 1x měsíčně vždy 6 vyučovacích hodin v době od 9.00 do 14.45. Za semestr absolvují účastníci celkem 24 vyučovacích hodin. Jarní a pozimní soboty ani letní intenzivní týden na sebe nenavazují. Střídají se různí lektoři a vždy budete mít nová témata.

  Kurzy se konají v jazykové škole Tandem.

  Termíny:

  • 13. října 2018
  • 10. listopadu 2018
  • 1. prosince 2018
  • 12. ledna 2019

  Přihlásit se

  Metodický seminář

  Kurz je určen pro učitele němčiny a je zaměřen na moderní výuku prakticky, zábavně a efektivně. Lektorka Friderike Komárek z Německa vede sminář na téme Mit Fehlern arbeiten. Kurz se koná 3 x ročně v jazykové škole Tandem. Téma se opakuje, proto si učitelé volí pouze jeden z termínů. Kurz zahrnuje vždy 8 vyučovacích hodin v době od 9.00 do 16.30. Kurzy jsou akreditované v rámci DVPP, číslo akreditace: MSMT-122/2016-1-66. Kurzy je možno čerpat v rámci projektu ŠABLONY

  Termíny:

  • čtvrtek, 20.9. 2018

   

  Přihláška

  TOPlist