kontaktujte nás

Tel.: +420 222 254 562
Mobil: +420 602 386 756
E-mail: info@tandem.cz

Příprava na pohovor v angličtině

Pracovní pohovory jsou nejčastější formou posouzení kandidátů vhodných na danou pozici. V současnosti je však stále oblíběnější vyzkoušet si kandidáta i z cízího jazyka, který ve svém životopise úvádí, případně z jazyka, který je pro danou profesi podstatný. Přinášíme Vám několik typů, která Vám mohou při pohovoru pomoci a utéci ostatním konkurentům na danou pozici.

Struktura pohovoru v AJ

V praxi se používají různé druhy pohovoru. Vždy záleží na rozhodnutí zaměstnavatele a personalistů, jaké požadavky přesně budou třeba pro danou pozici.

Celý pohovor v angličtině

Pokud se chystáte ucházet o zaměstnání v zahraniční společnosti, lze předpokládat, že celý pohovor bude probíhat v anglickém jazyce. Při celém pohovoru v angličtině lze očekávat vysokou úroveň jazyka. Ovšem i výjimky se stávají a známe případy, kdy vysoká orientace v dané problematice předčila slabší úroveň jazyka. Obecně lze říci, že u tohoto typu pohovoru lze očekávat stejnou strukturu, jako u pohovoru v českém jazyce. Tedy informace o Vašich zkušenostech, předešlých pracovních zkušenostech a další.

Pohovor v češtině

Pokud Váš budoucí zaměstnavatel vede pohovor v češtině, může vsunout několikaminutový rozhovor v angličtině, aby si udělal představu o Vaší jazykové úrovni. Nelze přesně odhadnout, na co se Vás bude zaměstnavatel ptát, lze však očekávat otázky spojené s pracovní pozicí, Vašim životopisem, ale například i s Vašemi koníčky, na které příliš často při formálním pohovoru řada nepřijde.

Dress code

Ať Vás čeká pohovor v angličtině nebo v češtině, požadavky na oblečení se lišit nebudou. Vždy je vhodné se obléci formálně a to přinejmenším košile a sako u pánů, u dam šaty, případně kostým. U pánů však volbou obleku nikdy chybu neuděláte.

Jakou jazykovou úroveň lze očekávat?

Jazyková úroveň, která bude potřebná pro Vaši budoucí pozici se může lišit. Pro některé pozice bude dostačující základní znalost jazyka, kde se neočekávají žádné chytáky. Je možné, že ověření této úrovně bude doprovázeno lehkým testem Vašich znalostí.

Pokud budete přicházet do styku se zahraničními klienty či anglicky mluvícími kolegy, lze předpokládat komunikativní úroveň angličtiny, která bude doprovázena rozhovorem v angličtině, kde se budoucí zaměstnavatel potřebuje informovat o Vaší znalosti jazyka.

Jsou však takové pozice, kde budete plně reprezentovat firmu v daném oboru. V těchto případech se očekává perfektní úroveň nejen obecné angličtiny a to na formální úrovni, ale také odborná znalost jazyka v daném oboru.

Jak se na pohovor nejlépe připravit

Pohovor je vážná věc a není vhodné vše opisovat jednoduchou angličtinou. Doporučení je si jazyk alespoň oprášit a několikrát si přešít své CV a motivační dopis v angličtině. Pokud víte o pohovoru dostatečně dopředu, případně sami plánujete, že vyzkoušíte příležitost v zahraničí, není lepším způsobem pro přípravu na pohovor zvolit jazykový kurz. Jazykový kurz přípravy je vždy připraven dle oboru a požadavků na danou pozici a dle jazykové úrovně studenta.

Zaměření kurzu

Kurz přípravy na pohovor v anglickém jazyce je zaměřen na vylepšení komunikačních a poslechových dovedností studenta. Naši lektoři rozvrhnou hodiny přesně dle Vašich potřeb a zaměří se na vylepšování Vašich jazykově slabých stránek. Hlavními cíli je zlepšení mluveného projevu a porozumění záludným otázkám, které Vám na pohovoru budou kladeny. Pozornost je ale také věnována porozumění čtenému textu a zlepšení psaného projevu.

Přínosy kurzu

Studenti si osvojí důležité fráze, seznámí se s otázkami, které je na pohovoru mohou čekat a naučí se na ně sofistikovaně odpovídat. Díky individuálnímu přístupu našich lektorů si student vylepší přesně ty jazykové nedostatky, které k získání pracovní pozice potřebuje.

Nabídka

Čeká Vás důležitý pohovor v angličtině? Nechcete nechat nic náhodě a pořádně se na něj připravit? Přihlaste se do kurzů od TANDEMU, kde Vás na pohovor řádně připravíme.

Ve většině firem požadují různou úroveň cizícho jazyka. Zaměření jazykových kurzů vám pomůže se v této problematice lépe orientovat. Na Váš pohovor Vás připravíme! u pohovoru již jen good luck.

Kontaktujte nás:

TOPlist