Nabídka jazykových kurzů

Zaměření firemních jazykových kurzů

Cizí jazyk s profesní specializací

Kurz je zaměřen na zlepšení vyjadřovacích schopností pracovníků vybraných profesí a pozic ve firmě.

Je vhodný pro:
 • IT specialisty,
 • projektové manažery,
 • právníky,
 • auditory a účetní,
 • odborníky ve strojírenství,
 • pracovníky pojišťoven a další profese.

Cílem kurzu je uplatnění jazyka v praktických situacích, rozšíření slovní zásoby z odborné terminologie a zlepšení obratnosti ve vyjadřování.

Úrovně výuky: B1, B2, C1

Podívejte se na již realizované kurzy s profesní specializací pro firmy.

Chci tento kurz

Obchodní jazyk

Kurz je zaměřen na zlepšení komunikace zaměstnanců jednotlivých firemních oddělení.

Vhodný je pro:
 • obchod a prodej,
 • finance,
 • marketing,
 • HR,
 • management.

Cílem kurzu je rozmluvit zaměstnance na formální i neformální úrovni. Předat jim dostatečně širokou slovní zásobu, aby byli schopni vykonávat své pracovní aktivity i v cizím jazyce.

Úrovně výuky: B1, B2, C1

Podívejte se na realizované kurzy obchodního jazyku pro firmy.

Chci tento kurz

Firemní komunikace

Kurz je vhodný provšechny zaměstnance firmy. Věnuje se potřebě zlepšení správné komunikace se zahraničními spolupracovníky a klienty.

Cílem kurzu je zapojení oborové slovní zásoby do přirozeného vyjadřování. Věnuje se potřebě telefonování, rozesílání e-mailů, prezentování nebo běžné konverzace v cizím jazyce.

Úrovně výuky: A1, A2, B1, B2, C1

Podívejte se na realizované kurzy firemní komunikace v cizím jazyce.

Chci tento kurz

Obecný jazyk

Kurz je zaměřen na začátečníky a mírně pokročilé.

Cílem je načerpat širokou slovní zásobu, naučit se srozumitelně a jasně komunikovat v různých situacích. Cílem je také zvládnutí písemného projevu.

Úrovně výuky: A0, A1, A2, B1, B2

Podívejte se na realizované kurzy firemní komunikace v cizím jazyce.

Chci tento kurz

Mezinárodní zkouška

Kurz je připraven pro zájemce o složení mezinárodní zkoušky z obecného nebo obchodního jazyka.

Připravíme vás na zkoušky: KET, PET, FCE, CAE a CPP. V oblasti obchodního jazyka potom na zkoušky BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher.

Chci tento kurz

Padl vám kurz do oka?

To jsme rádi. Napište nám jaký a my se vám obratem ozveme zpět

Průběh našich kurzů:


Infografika
TOPlist