Firemní kurzy

Co o nás říkají naši klienti?

O výuce angličtiny

olympus
"I přes požadavek na ranní výuku je jazyková škola TANDEM vždy schopna zajistit kvalitní lektorské obsazení kurzů jak v angličtině, tak v dalších jazycích. Naše vedení konzultuje s jazykovou školou vzdělávací potřeby dvakrát ročně, s koordinátorem kurzů jsme ve spojení několikrát měsíčně."
Hana Horáková, vedoucí personálního oddělení, Olympus
cpp
„V takové firmě je lektorům Tandemu ctí učit. Studenti jsou motivovaní, znalost cizího jazyka potřebují pro komunikaci se zahraničními partnery. Lektoři často pracují na přání studentů i s jejich firemními materiály, připravují je na prezentace a hodiny jsou tak velmi prakticky zaměřené.“
Romana Hartlová, ředitelka personálního úseku, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ips
„S jazykovou školou Tandem spolupracujeme již sedmým rokem. Využíváme především nabídky na skupinové kurzy anglického jazyka a individuální lekce anglického a německého jazyka. Za tuto dobu máme jen pozitivní zkušenosti. Kvalita výuky je na skvělé úrovni, stejně tak jako komunikace se společností, která probíhá flexibilně a bez problémů. Lektoři jsou spolehliví, dochvilní a přirozeným způsobem umějí předat vědomosti svým studentům. Jsme velmi spokojeni s přípravou na výuku i s hodnocením studentů. Díky dlouhým létům spolupráce s jazykovou školou Tandem ji můžeme bez váhání upřímně doporučit.”
Klára Rozumová, HR manager, IPS
Revmatologický ústav 
"Za všechny posluchače kurzů angličtiny, kterou pro nás (Revmatologický ústav) organizuje společnost TANDEM, mohu potvrdit maximální spokojenost. Všechny lekce mají danou strukturu, takže posluchači se mohou na hodinu připravit. Lektoři jsou maximálně připravení, vstřícní, vyhoví požadavkům posluchačů a jsou trpěliví. Posluchači udělali velký krok dopředu. To, že je výuka baví svědčí i fakt téměř 100% účasti na jednotlivých hodinách.
Myslím, že o všech vyučujících se dá hovořit jen v superlativech. Srdečně zdravím a těšíme se na další spolupráci."

Jana Schwarzová, Revmatologický ústav Praha
Burda International 
„Burda International CZ spolupracuje s jazykovou školou Tandem již dlouhá léta. Naši zaměstnanci jsou velmi spokojeni s profesionálním přístupem kvalifikovaných lektorů. Neučí nás jen obecně jazyk, ale velmi pružně reagují na žádosti o rozšíření slovní zásoby v různých specializacích : HR, marketing, obchod, vydavatelský byznys i v tom,co jednotlivé studenty zajímá soukromě...
Lektoři jsou vždy připravení a jejich lekce jsou různorodé - videa, četba knih, procvičování gramatiky, videa na Youtube...
Jazykovou školu Tandem doporučuji každému, kdo se chce dobře naučit hovořit cizím jazykem zábavnou formou.“

Květa Nová, HR Director, Burda International CZ s.r.o.
JHV 
„Ve zlepšení jazykových dovedností a znalostí nám pomáhá jazyková škola Tandem a její výborní lektoři. Vždy jsou schopni rychle zareagovat na požadavky kluků. Jednou jsou to obchodní dovednosti jindy zase prezentace projektu. I v období Covidu lekce pokračují přes skype a jiná různá media. S lektory mají kluci navázaný přátelský vztah, občas se objeví i na našem firemním sudu, kde se utužuje kolektiv. A jak je známo, po pivku jde konverzace vždycky líp 😊
Tandem zajišťuje převážně angličtinu, němčinu a v poslední době máme i dva kurzy španělštiny.“

Jana Svobodová, Ekonomické oddělení, JHV – DEVELOPMENT s.r.o.
Z/C/H Legal 
„Udržování vysoké kvality vyjadřování našich právníků v anglickém jazyce je základem obrazu naší profesionality na mezinárodní úrovni. Lektor Joe šikovně skloubil nároky naší advokátní kanceláře se zábavnou formou výuky. Vždy připraven pro pestré hodiny nás naučil řadu triků, jak v angličtině právně argumentovat či vyjednávat. Joe také přispěl k vyšší úrovni našich emailů či právních stanovisek po jazykové stránce. Děkujeme a těšíme se na další kurzy.“
Jana Hladká, Advokátka, Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář
Market Vision 
„Na hodiny angličtiny chodím především proto, abych zkultivovala svůj ústní projev. Náš lektor dává všem přítomným dostatečný prostor k vyjádření, podporuje konverzaci v párech i před celou skupinkou a taktně upozorňuje na nejzásadnější gramatické či sémantické prohřešky. V hodinách čteme různé články, posloucháme nahrávky a diskutujeme o tématech, použitých slovíčkách i pravopisu, čímž jsou pokryty všechny podstatné stránky studia jazyků. Celá konverzace je však uvolněná - žádný školní dril. Lektor je přívětivý a mluví velmi srozumitelně.“
Veronika, quality manager, Market Vision s.r.o.

O výuce němčiny

Toyota reference
„Společnost Toyota Financial Services Czech již 10 let využívá služeb společnosti Tandem Languages. Za tuto dobu naši zaměstnanci využili jak české lektory, tak rodilé mluvčí. Výuka zpravidla probíhá v malých skupinách o počtu max. 3 osob, které jsou vytvářeny dle jazykové znalosti našich zaměstnanců. Pravidelně každý rok probíhá přezkoušení a vyhodnocení. Následně je pak s každým zaměstnancem veden pohovor o dalším plánu výuky.”
Naše společnost je spokojena s poskytováním služeb společnosti Tandem Languages.
Aleš Kamarýt, jednatel společnosti, Toyota Financial Services

Úspěšně projekty


Chcete komunikovat s celým světem?

Napište nám a my to zařídíme.

Průběh našich kurzů:


Infografika
TOPlist