Jazykové kurzy pro učitele a studenty

Kurzy pro učitele

Aktivizujte, procvičte a upevněte si své jazykové dovednosti ve společnosti zajímavých lektorů a dalších účastníků z vašeho oboru. Objevte a osvojte si výukové aktivity a činnosti, které ocení vaši žáci a studenti. Zažijte výuku, která vás nejen inspiruje, ale především obohatí a prohloubí váš vztah k jazyku.

Přehled akreditovaných programů jazykové školy TANDEM:

Název kurzu Úroveň Hodinová dotace
Jarní a podzimní konverzační soboty pro učitele AJ nebo NJ B2-C2 24 vyuč. hodin
Letní intenzivní kurz pro učitele AJ nebo NJ B2-C2 40 vyuč. hodin
Kurz angličtiny pro učitele A2-B1 40 vyuč. hodin
Metodický seminář pro učitele AJ nebo NJ B2-C2 8 vyuč. hodin

Všechny kurzy jsou akreditované v rámci DVPP a lze je čerpat v rámci projektu ŠABLONY.

  • Akreditace konverzačních kurzů platná do 5.1.2024: číslo jednací MSMT-39973/2020-2-939.
  • Akreditace metodických seminářů platná do 13.4.2024: číslo jednací MSMT-553/2021-4-57.

Logo MŠMT

Náplň a zaměření jazykových kurzů

Náplní kurzů je diskuse na předem stanovená aktuální témata v 90minutových blocích s rodilými mluvčími. Názory lektorů se opírají o zemi jejich původu. Srovnávají sebe, své zkušenosti a svou kulturu s českou kulturou, s postřehy a informacemi od všech účastníků kurzu.

  • Lektoři pro anglické kurzy: rodilí mluvčí z Velké Británie, USA, Austrálie, Kanady a Nového Zélandu.
  • Lektoři pro německé kurzy: rodilí mluvčí z Německa, Švýcarska a Rakouska.

Proč se kurzů zúčastnit?

  • Získáte sebejistotu v komunikaci s rodilými mluvčími, pohotovost ve vyjadřování a aktuální slovní zásobu.
  • Načerpáte nové informace a odhalíte specifika, zvláštnosti a (nejen) kulturní rozdíly cizích zemí.
  • Naučíte se nová slova, fráze, vyučovací metody a aktivity pro své studenty.
  • Dostanete zpětnou vazbu od lektorů a vyměníte si zkušenosti s kolegy z jiných škol.
  • Odhalíte nové zdroje inspirace a zároveň i motivace pro vaše další sebevzdělávání.

Přihláška na kurz pro učitele

TOPlist