Jazykové kurzy pro učitele a studenty

Kurzy pro učitele

Představte si – vy a další učitelé v diskuzi s rodilými mluvčími z nejrůznějších koutů světa. Takové sezení se mění v klub příznivců jazyka, který překypuje inspirací, výměnou názorů, zkušeností a vyučovacích metod.

Náplň a zaměření jazykových kurzů

Náplní kurzů je diskuze na předem stanovená aktuální témata v 90minutových blocích s rodilými mluvčími. Názory lektorů se opírají o zemi jejich původu. Srovnávají sebe, své zkušenosti a svou kulturu s českou kulturou a s postřehy a informacemi všech účastníků kurzu.

Lektoři pro anglické kurzy „Come Share The World“: rodilí mluvčí z Velké Británie, USA, Austrálie, Kanady a Nového Zélandu.

Lektoři pro německé kurzy „Am Ball bleiben…“: rodilí mluvčí z Německa, Švýcarska a Rakouska.

Proč se kurzů zúčastnit?

 • Získáte jistotu v komunikaci s rodilými mluvčími.
 • Načerpáte nové informace o cizích zemích a porovnáte rozdíly.
 • Naučíte se nová slova, fráze a vyučovací metody a aktivity pro své studenty.
 • Získáte zpětnou vazbu od lektorů a vyměníte si zkušenosti s kolegy z jiných škol.

Všechny kurzy jsou akreditované v rámci DVPP a lze je čerpat v rámci projektu ŠABLONY.
akreditace konverzačních kurzů platná do 5.1. 2024: číslo jednací MSMT-39973/2020-2-939
akreditace metodických seminářů platná do 13.4. 2024: číslo jednací MSMT-553/2021-4-57

Logo MŠMT

Nabídka kurzů

Jarní a podzimní konverzační soboty

Jednosemestrální kurz angličtiny, nebo němčiny s lekcemi o sobotách.

Účastníci absolvují podle výběru během jarního, nebo podzimního semestru čtyři jednodenní soustředění o čtyřech různých sobotách. Soustředění se konají 1x měsíčně vždy 6 vyučovacích hodin v době od 9.00 do 14.45. Za semestr absolvují účastníci celkem 24 vyučovacích hodin. Jarní a pozimní soboty ani letní intenzivní týden na sebe nenavazují. Střídají se různí lektoři a vždy budete mít nová témata.

Termíny pro podzimní semestr:
 • 9. října 2021
 • 13. listopadu 2021
 • 4. prosince 2021
 • 8. ledna 2022
Termíny pro jarní semestr:
 • 26. března 2022
 • 23. dubna 2022
 • 14. května 2022
 • 4. června 2022
Přihlásit se

Letní intenzivní týden

Kurz se koná jeden týden v srpnu od pondělí do pátku, denně 8 vyučovacích hodin. Program začíná každý den v 9:00 a končí v 16:30. Celkem účastníci absolvují 40 vyučovacích hodin.

Termíny pro AJ:
 • 25.07.2022 – 29.07.2022
  Konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2 
  Konverzační kurz pro úroveň B1                           

 • 01.08.2022 – 05.08.2022
  Konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
  Konverzační kurz pro úroveň B1

 • 08.08.2022 – 12.08.2022
  Konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
  Konverzační kurz pro úroveň A2

 • 15.08.2022 – 19.08.2022
  Konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
  Konverzační kurz pro úroveň B1

Termíny pro NJ:
 • 08.08.2022 – 12.08.2022
  Konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2

 • 15.08.2022 – 19.08.2022
  Konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2

Přihlásit se

Metodický kurz

V metodickém semináři se naši nejúspěšnější lektoři dělí o své zkušenosti a předávají účastníkům konkrétní moderní nástroje k oživení jejich vlastní výuky. Lektoři předvádějí aktivity k osvojení a procvičení okruhů slovní zásoby, frázových sloves a idiomů, představují originální cvičení na gramatické časy apod. Účastníci získají mnoho konkrétních aktivit a materiálů pro své žáky a studenty, které mohou praktickým způsobem využít ve výuce.

Semináře pro angličtináře vedou lektoři Joe (prezenčně), Wesley (online) a David (online).

Seminář pro němčináře vede lektorka Friderike Komárek.

Semináře probíhají online nebo přímo v jazykové škole Tandem. Délka semináře je vždy 8 vyučovacích hodin od 9.00 do 16.30. Semináře na sebe nenavazují.

Metodické semináře pro učitele AJ:
 • Metodický seminář s Davidem:

  A dynamic, interactive, and communicative approach to teaching English using topic-based methodologies online. Every lesson targets all language skills and combines traditional proven methods with fun, simple, and engaging games and activities that will keep students on their toes. The focus will be on topics that have a significance in the lives of students and the project/production stage will have real-world implications.

  Seminář je určen pro: učitele AJ ze ZŠ a SŠ 
  Forma: prezenční nebo online při lockdownu
  Termíny: čtvrtek 23. září

 • Metodický seminář s Wesleym:

  Learning to write effective essays can help students boost their grades at school and university. But as well as this, it can help them become more effective and persuasive communicators in everyday life. In this workshop, we will focus on how to help learners write clear, well-organised, convincing essays. We will pay particular attention to essay structure, paragraphing, outlining, style and assessment – with a happy balance of both theory and practice.

  Seminář je určen pro: učitele AJ ze ZŠ a SŠ 
  Forma: prezenční nebo online při lockdownu
  Termíny: pátek 17. září

 • Metodický seminář s Joem AJ 1

  • Using Pictures in the Classroom
  • Articles made Easy
  • Five and Ten Minute Activities

  Seminář je určen pro: učitele AJ ze ZŠ a SŠ 
  Forma: prezenční
  Termíny: čtvrtek 14. října

 • Metodický seminář s Joem AJ 2

  • Corrections and feedback in the classroom and for maturita preparation
  • Punctuation: An overview with practice at the advanced level
  • Activities and approaches for teaching phrasal verbs in the classroom

  Seminář je určen pro: učitele AJ, vhodnější pro SŠ 
  Forma: prezenční
  Termíny: středa 22. září, středa 20. října

 • Metodický seminář s Joem AJ 3

  • Five and Ten Minute Activities as Fun Fillers and Icebreakers
  • Teaching the Perfect Infinitive: The 3rd Conditional and Modals for Deductions about the Past
  • Listening in the Classroom and during the Maturita Test
  • Prepping Conversation Courses: Getting Students to Talk (and Making Sure They Get Something out of it)

  Seminář je určen pro: učitele AJ, vhodnější pro SŠ 
  Forma: prezenční
  Termíny: čtvrtek 25. listopadu

 • Metodický seminář s Martinou

  Films and series as windows into language and culture
  Films and series have a strong motivation factor - our students love them and want to learn from them. The new technologies make teaching with film scenes easier. They enable us to go into more detail and apply exciting and creative teaching techniques aimed not only at speaking and writing but also at vocabulary and functional language development. If you want to go beyond the friday afternoon approach with film and delve deeper into film dialogues while fostering critical thinking about language, culture and film, sign up for our intensive one day training.

  • Experience a model film-based lesson firsthand, discuss the implications of critical thinking for language teaching
  • Learn to find and select suitable movie scenes and process their transcript yourself
  • Get tips for thought-provoking and creative activities based on film dialogue, as well as its plot and characters; learn to use digital tools to get the best out of your film-based lessons

  Seminář je určen pro: učitele AJ, pro SŠ 15.9. 
  Forma: prezenční nebo online při lockdownu
  Termíny: středa 15.9. pro SŠ

Metodický seminář pro učitele NJ:
 • Metodický seminář s Friderike NJ 3

  Konjunktiv und Modalverben – gar nicht so schwer!
  In diesem Seminar geht es um zwei wunderbare grammatische Phänomene, die einige Lehrer/innen selbst mit größter Vorsicht und höchstem Respekt benutzen. Das liegt leider auch an zweifelhaften Informationen, die in Lehrbüchern verbreitet werden. Dabei sind sowohl der Konjunktiv als auch die Modalverben gar nicht so schwer.

  Seminář je určen pro:učitele AJ, vhodnější pro SŠ
  Forma: prezenční nebo online při lockdownu
  Termíny: sobota 20. listopadu

  Program semináře

Cena za jednodenní seminář: 1.650 Kč

Přihlásit se

Přehled hodinových dotací

Letní intenzivní kurz 40 vyučovacích hodin
Jednosemestrální kurz (jarní či podzimní konverzační soboty) 24 hodin
Celoroční kurz (jarní a podzimní konverzační soboty) 48 vyučovacích hodin
Celoroční intenzivní kurz (jarní a podzimní konverzační soboty, letní intenzivní kurz) 88 vyučovacích hodin
Metodický kurz pro učitele NJ a AJ 8 vyučovacích hodin

Přihláška na kurz pro učitele

TOPlist