Úspěšné projekty

Díky TANDEMu se zaměstnanci cítí dobře při jednání a komunikaci v cizím jazyce, čímž posilují nejen úspěšnost svou, ale i svých firem.


Ataccama Software

Ataccama Software

Ataccama je rychle expandující mezinárodní softwarová firma. Její produkty jsou využívány celosvětově v mnoha oblastech – např. pojišťovnictví, finanční služby, zdravotnictví, telekomunikace, média a správní úřady.

Spolupráce firmy s Tandemem začala před několika lety jazykovými kurzy němčiny a postupně se rozšířila i o další jazyky a zaměření. Na programu je nyní němčina i angličtina, business angličtina, dále angličtina se zaměřením na Language&Skills. Nově zde naši lektoři vyučují češtinu pro cizince, protože firma rozšiřuje svůj pracovní tým o zahraniční posily.

Na míru jsme zde připravili kurz pro pokročilé se zaměřením na přesnost vyjadřování v písemné komunikaci. Běžné kurzy jsou zaměřené především na firemní komunikaci a aktivizaci pasivní slovní zásoby, což potřebuje většina odborníků v IT. Úspěšně zde probíhá i několik individuálních kurzů one-to-one, přizpůsobených konkrétním požadavkům studentů, např. intenzivní příprava před delší zahraniční pracovní cestou nebo manažerská angličtina.

 

Atelier Saem

Atelier Saem

Atelier Saem je architektonická a projekční kancelář sídlící v Praze od roku 2005.

Pro firmu zajišťujeme kurzy angličtiny pod vedením rodilých mluvčích. Probíraná témata a slovní zásoba je zde na míru přizpůsobena oboru firmy tak, aby zaměstnanci sebejistě ovládali termíny spojené s architekturou či projektovým designem a bezpečně se dorozuměli se zahraničními klienty.

 

Burda International

Burda International

Vydavatelství Burda International CZ patří k největším vydavatelům na českém časopiseckém trhu, kde působí od roku 1991. Vydává přes 40 periodických časopisů s globálním dosahem, jako je např. ELLE, Marianne, Apetit nebo Svět ženy. Díky širokému spektru lifestylových časopisů si Burda International CZ drží dlouhodobě vedoucí pozici v tomto segmentu. Toto know-how bylo již několikrát za sebou oceněno v soutěži Časopis roku.

Společnost Burda International působí v současnosti již v 17 zemích světa. Proto je nezbytné, aby tamní zaměstnanci dokázali efektivně komunikovat v angličtině se zahraničními partnery i v rámci různých pracovních záležitostí. K tomu jim pomáhají individuální a skupinové jazykové kurzy od Tandemu.

 

CERVA GROUP

CERVA GROUP

CERVA GROUP je předním velkoobchodním dodavatelem ochranných pracovních prostředků, který se zaměřuje na trhy v celém regionu Evropy, Středního východu a Afriky. CERVA nabízí mimořádně široké portfolio výrobků s vysokým objemem pohotových zásob, které jsou zaručeny díky moderním centrálním skladům v celé Evropě, stabilnímu týmu kvalifikovaných pracovníků a rozsáhlé a stabilní partnerské distribuční síti.

Svému týmu kvalifikovaných zaměstnanců společnost CERVA poskytuje jazykové kurzy jako příležitost k dalšímu rozvoji a z důvodu vylepšení komunikace se zahraničními partnery. Společnost si u Tandemu objednává především kurzy angličtiny.

 

Česká filharmonie

Česká filharmonie

Díky širokému zaměření našich jazykových kurzů máme tu čest učit i hudebníky z České filharmonie, která v pražském Rudolfinu působí již více než 100 let.

Již nějaký čas zde Tandem zajišťuje jazykové vzdělávání zaměstnanců, které prohlubuje jejich znalosti angličtiny jak v oboru hudební teorie a názvosloví, tak v oblasti firemní komunikace. Tohoto úkolu jsme se ujali velmi rádi a snažíme se, aby jejich přednes v angličtině zněl stejně libozvučně jako hudba, kterou nás obklopují během svých koncertů.

 

čpp

ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 100 poboček a 220 kanceláří na celém území ČR. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995.

V takové firmě je lektorům Tandemu ctí učit. Studenti jsou motivovaní, znalost cizího jazyka potřebují zejména pro komunikaci se zahraničními partnery. Podařilo se nám do lekcí zapojit i ty pracovníky, kteří neradi vzpomínají na své lekce ve školách a nesou si šrámy dodnes. Lektoři často pracují na přání studentů i s jejich firemními materiály, připravují je na prezentace a meetingy, a hodiny jsou tak velmi prakticky zaměřené.

 

CHIRANA

CHIRANA

CHIRANA je tradičním českým výrobcem lékařských nástrojů a implantátů. CHIRANA T.Injecta vyrábí chirurgické šicí materiály Chirmax podle nejnovějšího výzkumu a technologie.

V důsledku globalizace je už i v oblasti lékařství nezbytné aktivně ovládat cizí jazyk. Tandem proto pro zaměstnance firmy CHIRANA již dlouhodobě zajišťuje zejména individuální kurzy angličtiny a němčiny. Lekce jsou díky tomu založeny na osobním přístupu a přizpůsobeny konkrétním požadavkům jednotlivých účastníků.

 

JHV – DEVELOPMENT

JHV s.r.o.

Firma JHV se řadí mezi špičku na trhu automatizace a její linky lze najít ve výrobních halách v mnoha dalších zemích na různých kontinentech. Kromě evropských států například také v Číně, Rusku, Spojených státech nebo Mexiku. Na českém trhu se vyskytuje od roku 1999.

V JHV dlouhodobě realizujeme skupinové i individuální kurzy angličtiny a němčiny zaměřené jak na obecný jazyk, tak na odbornou slovní zásobu týkající se především technických oborů.

 

Olympus

Olympus

Společnost Olympus se soustředí na vytváření řešení zaměřená na zákazníka v oblastech zdravotnictví, biologických věd a průmyslových zařízení. Již více než 100 let se snaží učinit životy lidí zdravější, bezpečnější a plnohodnotnější.

Komunikačním jazykem ve firmě je dlouhodobě angličtina, a proto naši lektoři do společnosti dochází již několik let, aby se zaměstnanci mohli neustále zdokonalovat. Za účelem zvyšování efektivnosti kurzů ve spolupráci s vedením společnosti a koordinátorem kurzů pravidelně zjišťujeme spokojenost účastníků a společně ladíme jejich individuální požadavky. Zaměstnanci jsou školeni nejen v plynulé a formální komunikaci s klienty, ale také v odborné terminologii týkající se zdravotnické techniky. Současně školíme i techniky v Brně.

 

Rödl & Partner

Rödl & Partner

Rödl & Partner je odborníkem v oblasti poradenství pro zahraniční investory. Tuzemským i zahraničním společnostem poskytuje služby v oblasti práva, daní, auditu, business process outsourcingu a podnikového poradenství. V roce 2021 získal Rödl & Partner ocenění „Právnická firma roku“.

V rámci spolupráce s touto firmou zajišťuje Tandem kurzy angličtiny a němčiny pro pobočky v Praze i v Brně. Kvůli velkému množství zahraničních klientů musí tamní zaměstnanci ovládat cizí jazyk na vysoké úrovni. K tomu jim pomáhají naše kurzy se zaměřením na komunikaci s klienty, kde účastníci trénují formální jazyk a odbornou slovní zásobu s rodilým mluvčím. Díky tomu si vyzkouší komunikaci v konkrétních praktických situacích a zapracují na svém plynulém a pohotovém jazykovém projevu.

 
TOPlist