Úspěšné projekty

Díky TANDEMu se zaměstnanci cítí dobře při jednání a komunikaci v cizím jazyce, čímž posilují nejen úspěšnost svou, ale i svých firem.


čpp

ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 100 poboček a 220 kanceláří na celém území ČR. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995.

V takové firmě je lektorům Tandemu ctí učit. Studenti jsou motivovaní, znalost cizího jazyka potřebují zejména pro komunikaci se zahraničními partnery. Podařilo se nám do lekcí zapojit i ty pracovníky, kteří neradi vzpomínají na své lekce ve školách a nesou si šrámy dodnes. Lektoři často pracují na přání studentů i s jejich firemními materiály, připravují je na prezentace a meetingy, a hodiny jsou tak velmi prakticky zaměřené.


Česká filharmonie

Česká filharmonie

Díky širokému zaměření našich jazykových kurzů máme tu čest učit i hudebníky z České filharmonie, která v pražském Rudolfinu působí již více než 100 let.

Již nějaký čas zde Tandem zajišťuje jazykové vzdělávání zaměstnanců, které prohlubuje jejich znalosti angličtiny jak v oboru hudební teorie a názvosloví, tak v oblasti firemní komunikace. Tohoto úkolu jsme se ujali velmi rádi a snažíme se, aby jejich přednes v angličtině zněl stejně libozvučně jako hudba, kterou nás obklopují během svých koncertů.


Rödl & Partner

Rödl & Partner

Rödl & Partner je odborníkem v oblasti poradenství pro zahraniční investory. Tuzemským i zahraničním společnostem poskytuje služby v oblasti práva, daní, auditu, business process outsourcingu a podnikového poradenství. V roce 2021 získal Rödl & Partner ocenění „Právnická firma roku“.

V rámci spolupráce s touto firmou zajišťuje Tandem kurzy angličtiny a němčiny pro pobočky v Praze i v Brně. Kvůli velkému množství zahraničních klientů musí tamní zaměstnanci ovládat cizí jazyk na vysoké úrovni. K tomu jim pomáhají naše kurzy se zaměřením na komunikaci s klienty, kde účastníci trénují formální jazyk a odbornou slovní zásobu s rodilým mluvčím. Díky tomu si vyzkouší komunikaci v konkrétních praktických situacích a zapracují na svém plynulém a pohotovém jazykovém projevu.


Atelier Saem

Atelier Saem

Atelier Saem je architektonická a projekční kancelář sídlící v Praze od roku 2005.

Pro firmu zajišťujeme kurzy angličtiny pod vedením rodilých mluvčích. Probíraná témata a slovní zásoba je zde na míru přizpůsobena oboru firmy tak, aby zaměstnanci sebejistě ovládali termíny spojené s architekturou či projektovým designem a bezpečně se dorozuměli se zahraničními klienty.


CHIRANA

CHIRANA

CHIRANA je tradičním českým výrobcem lékařských nástrojů a implantátů. CHIRANA T.Injecta vyrábí chirurgické šicí materiály Chirmax podle nejnovějšího výzkumu a technologie.

V důsledku globalizace je už i v oblasti lékařství nezbytné aktivně ovládat cizí jazyk. Tandem proto pro zaměstnance firmy CHIRANA již dlouhodobě zajišťuje zejména individuální kurzy angličtiny a němčiny. Lekce jsou díky tomu založeny na osobním přístupu a přizpůsobeny konkrétním požadavkům jednotlivých účastníků.


Olympus

Olympus

Společnost Olympus se soustředí na vytváření řešení zaměřená na zákazníka v oblastech zdravotnictví, biologických věd a průmyslových zařízení. Již více než 100 let se snaží učinit životy lidí zdravější, bezpečnější a plnohodnotnější.

Komunikačním jazykem ve firmě je dlouhodobě angličtina, a proto naši lektoři do společnosti dochází již několik let, aby se zaměstnanci mohli neustále zdokonalovat. Za účelem zvyšování efektivnosti kurzů ve spolupráci s vedením společnosti a koordinátorem kurzů pravidelně zjišťujeme spokojenost účastníků a společně ladíme jejich individuální požadavky. Zaměstnanci jsou školeni nejen v plynulé a formální komunikaci s klienty, ale také v odborné terminologii týkající se zdravotnické techniky. Současně školíme i techniky v Brně.


Burda International

Burda International

Vydavatelství Burda International CZ patří k největším vydavatelům na českém časopiseckém trhu, kde působí od roku 1991. Vydává přes 40 periodických časopisů s globálním dosahem, jako je např. ELLE, Marianne, Apetit nebo Svět ženy. Díky širokému spektru lifestylových časopisů si Burda International CZ drží dlouhodobě vedoucí pozici v tomto segmentu. Toto know-how bylo již několikrát za sebou oceněno v soutěži Časopis roku.

Společnost Burda International působí v současnosti již v 17 zemích světa. Proto je nezbytné, aby tamní zaměstnanci dokázali efektivně komunikovat v angličtině se zahraničními partnery i v rámci různých pracovních záležitostí. K tomu jim pomáhají individuální a skupinové jazykové kurzy od Tandemu.


Ataccama Software

Ataccama Software

Ataccama je rychle expandující mezinárodní softwarová firma. Její produkty jsou využívány celosvětově v mnoha oblastech – např. pojišťovnictví, finanční služby, zdravotnictví, telekomunikace, média a správní úřady.

Spolupráce firmy s Tandemem začala před několika lety jazykovými kurzy němčiny a postupně se rozšířila i o další jazyky a zaměření. Na programu je nyní němčina i angličtina, business angličtina, dále angličtina se zaměřením na Language&Skills. Nově zde naši lektoři vyučují češtinu pro cizince, protože firma rozšiřuje svůj pracovní tým o zahraniční posily.

Na míru jsme zde připravili kurz pro pokročilé se zaměřením na přesnost vyjadřování v písemné komunikaci. Běžné kurzy jsou zaměřené především na firemní komunikaci a aktivizaci pasivní slovní zásoby, což potřebuje většina odborníků v IT. Úspěšně zde probíhá i několik individuálních kurzů one-to-one, přizpůsobených konkrétním požadavkům studentů, např. intenzivní příprava před delší zahraniční pracovní cestou nebo manažerská angličtina.


JHV – DEVELOPMENT

JHV s.r.o.

Firma JHV se řadí mezi špičku na trhu automatizace a její linky lze najít ve výrobních halách v mnoha dalších zemích na různých kontinentech. Kromě evropských států například také v Číně, Rusku, Spojených státech nebo Mexiku. Na českém trhu se vyskytuje od roku 1999.

V JHV dlouhodobě realizujeme skupinové i individuální kurzy angličtiny a němčiny zaměřené jak na obecný jazyk, tak na odbornou slovní zásobu týkající se především technických oborů.


CERVA GROUP

CERVA GROUP

CERVA GROUP je předním velkoobchodním dodavatelem ochranných pracovních prostředků, který se zaměřuje na trhy v celém regionu Evropy, Středního východu a Afriky. CERVA nabízí mimořádně široké portfolio výrobků s vysokým objemem pohotových zásob, které jsou zaručeny díky moderním centrálním skladům v celé Evropě, stabilnímu týmu kvalifikovaných pracovníků a rozsáhlé a stabilní partnerské distribuční síti.

Svému týmu kvalifikovaných zaměstnanců společnost CERVA poskytuje jazykové kurzy jako příležitost k dalšímu rozvoji a z důvodu vylepšení komunikace se zahraničními partnery. Společnost si u Tandemu objednává především kurzy angličtiny.

TOPlist