Úspěšné projekty

Díky TANDEMu se zaměstnanci cítí dobře při jednání v cizím jazyce a posilují tak úspěšnost svou a svých firem.


sport-invest-group_150_01 Sport Invest

Sport Invest umí dělat business: Prodal Petra Čecha z Chelsea do Arsenalu. Blahopřejeme. Tandem učí angličtinu ve Sport Investu. Pomáháme úspěšným, aby byli ještě úspěšnější…



čppČPP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nabízí komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. V soutěži „Nejlepší pojišťovna 2016“ obhájila mezi všemi pojišťovnami na trhu třetí místo v kategorii „Nejlepší neživotní pojišťovna“.

V takové firmě je lektorům Tandemu ctí učit. Studenti jsou motivovaní, znalost cizího jazyka potřebují pro komunikaci se zahraničními partnery. Podařilo se nám do lekcí zapojit i ty pracovníky, kteří neradi vzpomínají na své lekce ve školách a nesou si šrámy dodnes. Lektoři často pracují na přání studentů i s jejich firemními materiály, připravují je na prezentace a hodiny jsou tak velmi prakticky zaměřené.



čppIMS Health Technology

Náš dlouholetý klient zabývající se konzultacemi, analytickou činností a zpracováním dat v oblasti zdravotnictví prošel akvizicí a díky změně majitele se zvýšila potřeba individuálních jazykových kurzů od Tandemu. Klient využívá vzdělávání především pro specialisty a střední management. Lekce jsou zaměřeny na obecnou angličtinu i odbornou (obchodní, HR) a jsou vedeny rodilými mluvčími i českými lektory.



Point Park PropertiesPoint Park Properties

Tento významný vlastník a developer logistických a průmyslových nemovitostí s celoevropskou působností má kanceláře v 9 zemích a centrálu v Praze. Ve svých řadách má mnoho zahraničních zaměstnanců – v P3 se na denní bázi komunikuje anglicky nejen s klienty, ale i v rámci firmy. Angličtina je důležitá i pro recepční, která přijímá zahraniční návštěvy. Tandem zde organizuje kurzy firemní a obchodní angličtiny a pomáhá zaměstnancům, aby se cítili dobře v multikulturním prostředí a dokázali komunikovat se zahraničními klienty.



PilzPilz

Firma Pilz, poskytující řešení pro automatizaci výrobních zařízení, maximálně podporuje zlepšení jazykových znalostí klíčových lidí, kteří jednají se zákazníky v roli obchodníků a technických konzultantů. Tato jednání či konzultace často probíhají právě v angličtině. Ve firmě je podporována i němčina (firma je v rukou německých majitelů) s cílem dosáhnout běžné komunikativní úrovně. Tandem zde organizuje kurzy obchodní a technické angličtiny i němčiny.



Ice WarpIce Warp

V této IT firmě je znalost angličtiny pro konzultanty z centra pro podporu klientů a testery naprosto klíčová. Připravili jsme pro ně kurz na míru, který umožní softwarovým inženýrům dobře porozumět zákazníkům, předat jasně a srozumitelně zprávu testerům a výsledek případné „opravy“ je pak jednoduše vysvětlen zpět zákazníkovi. Je kladen důraz především na jazykovou přesnost a srozumitelnost sdělení ať už v emailové komunikaci nebo při telefonickém rozhovoru. Ten vždy řešení problému urychlí, a protože nejde jen o „robotické“ předání technických zpráv, ale krátký lidský rozhovor, učíme studenty i jak vést tzv. „small talk“, tedy neformální rozhovor.


Olympus Pro Olympus zajišťujeme i kurzy norštiny nebo holandštiny

V 90 % případů jezdí naši lektoři do firem. Platí to i pro společnost Olympus, kde navíc požadují, aby kurzy probíhaly ráno. Ale zvládáme to. Úspěšně a už několik let!

Olympus je původně japonská firma, která vznikla už v roce 1919. Dnes má ale pobočky na celém světě a jedna z nich je i v Praze. Naši lektoři do ní pravidelně už několik let jezdí, aby zdejší zaměstnance školili v cizích jazycích. Motivací jim je neustála komunikace s hamburskou centrálou, která probíhá v angličtině.

Pravidelně komunikujeme, proto jsme efektivní

Aby byly kurzy co nejefektivnější, pravidelně dvakrát do roka s vedením společnosti konzultujeme, co je potřeba. S hlavním koordinátorem kurzů jsme potom pravidelně v kontaktu a společně ladíme a domlouváme detaily.

Vždy v lednu a v červnu prostřednictvím dotazníků zjišťujeme spokojenost studentů a případné připomínky a nedostatky konzultujeme s našimi lektory. Ti tak dostávají pravidelně zpětnou vazbu. A stejně tak i klient formou reportů.

Zajišťujeme i školení pracovníků call centra a techniků v Brně

Kromě toho pak pro Olympus školíme i zaměstnance jejich call centra, které obsluhuje celou Evropu. Zaměstnanci jsou speciálně školení na to, aby bez problémů zvládali jednak plynulou a přívětivou komunikaci s klienty a zároveň, aby byli zběhlí i v oblasti tematické slovní zásoby, jež se týká spotřební i zdravotnické elektroniky.

Kromě standardních jazyků, jakou jsou angličtina, němčina nebo francouzština, v tomto případě zajišťujeme i kurzy v méně běžných jazycích jako jsou norština nebo holandština.

V neposlední řadě zmiňmě i to, že v brněnské pobočce firmy úspěšně probíhá několik kurzů angličtiny pro techniky s rodilým mluvčím. 



Burda International Burda International díky nám drží krok se zahraniční konkurencí

Držet krok v tak dynamickém prostředí jako jsou média, není jednoduché. My to ale zvládáme, velmi kvalitně, na vysoké úrovni. A to už více než deset let.

Vydavatelství Burda International je klient, se kterým spolupracujeme už více než deset let. Za tu dobu rozšířili portfolio časopisů, které vydávají na více než třicítku titulů, včetně exkluzivního lifestylového časopisu Elle, módního časopisu Burda, nebo oblíbeného Apetitu. A logicky s tím narůstá i objem práce, kterou v Burda International odvádíme my.

Pracujeme na mluveném projevu i slovní zásobě

Naším hlavním cílem je zaměstnance tohoto vydavatelství kvalitně připravit na „běžnou“ komunikaci se zahraniční centrálou i na to, aby byli schopní bez problémů sledovat a chápat nejnovější trendy v zahraničních médiích.

Naši lektoři se tedy v kurzech zaměřují na mluvený projev, na správný přízvuk, ale logicky i na rozšiřování tematické slovní zásoby, zlepšování gramatiky i posilování sebevědomí. Každý kurz má rámcový plán na jeden rok a podrobně rozpracovaný plán na jeden semestr. V nich jsou stanovené cíle, kterých chtějí studenti dosáhnout.

Pravidelně vyhodnocujeme pokrok i spokojenost

Na konci každého semestru pak vyhodnotíme pokrok jednotlivých studentů, který reportujeme a řešíme s personálním oddělením vydavatelství. Dvakrát do roka také provádíme průzkum, který má zjistit, jestli jsou studenti s kurzem a vyučujícími spokojení.

A jak si stojíme? Kvalita našich kurzů je podle hodnocení samotných studentů i personálního oddělení velmi vysoká, naši lektoři jsou profesionální a plusové body pravidelně dostáváme i za náš zájem o spokojenost studentů.

„Je znát, že TANDEM dbá na kvalitu služeb a zajímá se o spokojenost svých zákazníků. Můžeme tuto společnost jednoznačně doporučit potenciálním klientům," ohodnotila naši práci manažerka personálního oddělení.

A zkušenost studentky? "Lektorka mě naprosto nadchla. Hravou a soutěživou formou nás donutila používat mozek a vydolovat dávno zapomenutá slovíčka." 


Ataccama Software Ataccama Software

Ataccama je rychle expandující mezinárodní softwarová firma. Začínali jsme zde před pár roky s němčinou. Naše spolupráce se rozšířila. Na programu je nyní němčina i angličtina, business angličtina, dále angličtina se zaměřením na Language&Skills. Nyní také nově čeština pro cizince, protože firma rozšiřuje svůj pracovní tým.… Účastníci kurzů jsou chytří, vědí, co chtějí. Je radost je učit.

Na míru jsme připravili kurz pro pokročilé zaměřený na Přesnost vyjadřování v písemné komunikaci. Kurz z oblasti Language&Skills vedl rodilý mluvčí. Běžné kurzy jsou zaměřené především na firemní komunikaci a aktivizaci pasivní slovní zásoby, což potřebuje většina odborníků v IT.

S úspěchem probíhá i několik individuálních kurzů one-to-one, zaměřených na konkrétní požadavky daného studenta, např. intenzivní příprava před delší zahraniční pracovní cestu nebo manažerská angličtina.


JHV-ENGINEERING JHV-ENGINEERING

JHV-ENGINEERING je přední česká společnost, která se zabývá dodávkou strojů, výrobních linek a externím vývojem. Hlavní sídlo firmy je v Pardubicích. Pobočka v Praze zajišťuje konstrukční a vývojové práce. Šikulové z firmy pomohli rozhýbat klikující autobus na olympiádě v Londýně.

JHV-ENGINEERINGTANDEM organizuje jazykové kurzy pro pražskou pobočku. 60 % kurzů tvoří angličtina, 40 % němčina.

Znalost cizího jazyka rozšiřuje možnosti. Vývojáři mohou vysvětlovat své postupy, případně hledat inspiraci v cizojazyčné literatuře. Konzultanti lépe vysvětlí svým zahraničním odběratelům přednosti produktů …a v neposlední řadě lekce cizího jazyka s příjemným lektorem uvolní mozky ponořené do náročné práce.

Firma se rozrůstá a my zajišťujeme stále vice kurzů. Držíme palce!


Mazars Mazars

Mazars je mezinárodní firma s pobočkou v Praze.

Svým klientům nabízí zejména audit, účetnictví, daňové a poradenské služby. Mezi klienty jsou kotované společnosti, velké korporace, organizace veřejného sektoru stejně jako rodinné firmy nebo fyzické osoby.

Tandem ve firmě zajišťuje kurzy angličtiny, které si zaměstnanci objednávají v rámci firemních benefitů. 80 % všech kurzů jsou kurzy angličtiny s rodilými mluvčími.


CERVA GROUP CERVA GROUP

CERVA GROUP je předním velkoobchodním dodavatelem ochranných pracovních prostředků, který se zaměřuje na trhy v celém regionu Evropy, Středního východu a Afriky.

CERVA nabízí mimořádně široké portfolio výrobků s vysokým objemem pohotových zásob, které jsou zaručeny díky moderním centrálním skladům v celé Evropě, stabilnímu týmu kvalifikovaných pracovníků a rozsáhlé a stabilní partnerské distribuční síti.

Svému týmu kvalifikovaných zaměstnanců společnost CERVA poskytuje jazykové kurzy jako příležitost k dalšímu rozvoji a z důvodu vylepšení komunikace se zahraničními partnery. Společnost si u Tandemu objednává z 90 % kurzy angličtiny.


Developerská společnost - ilustrační foto Developerská společnost: Jen krůček od dokonalosti rodilého mluvčího

Několik let už spolupracujeme i s developerskou společností, která patří k jednomu z lídrů na trhu a po celém světě zaměstnává desítky tisíc zaměstnanců. V české pobočce jsme úroveň některých studentů posunuli výrazně nahoru a jejich jazyková úroveň se přibližuje úrovni rodilých mluvčí.

Kurzy pro tuto firmu jsou v drtivé většině případů zaměřené na anglický nebo německý jazyk. Několik zaměstnanců se dokonce věnuje oběma. Naši lektoři do firmy dojíždějí v rámci jednotlivých kurzů dvakrát do týdne.

Šedesát procent studentů jsme posunuli na vyšší úroveň

Díky úzké spolupráci, zkušeným lektorům, jasně strukturovaným plánům a cílům, které v nich jsou zaneseny, jsou pokroky jasně patrné. Jazykový audit v roce 2013 absolvovalo deset zaměstnanců – šest z nich se posunulo na vyšší úroveň.

Zbylí čtyři, kteří se ale už před kurzem pohybovali na úrovních B2 nebo C1, zůstali „na svém“. S nimi naši lektoři aktuálně pracují na dalším rozšíření slovní zásoby, na obratnosti ve vyjadřování a na ladění drobných nedostatků. Cíl je jasný – přiblížit se k dokonalému projevu rodilého mluvčího.

Developerská společnost Na úroveň velmi pokročilého i bez pobytu v zahraničí

Ostatně, k němu se člověk díky našim kurzům může přiblížit i bez dlouhodobého pobytu v zahraničí. Během čtyř let se jedna z klientek posunula z úrovně A2, kdy byla jen mírně pokročilou, až na úroveň C1. Angličtinu tak ovládá perfektně a může ji bez problémů používat i v zaměstnání.

Turecky – plynule a za tři měsíce

Kromě toho jsme pro tuto společnost vedli i intenzívní kurz, jež měl za cíl připravit jednu z manažerek, která měla za úkol otevřít dceřinou společnost v Istanbulu. Náš lektor, rodilý mluvčí, s ní pracoval každý všední den po dobu tří měsíců, vždy dvě hodiny denně.

Šlo o velmi intenzívní jazykový trénink, během kterého se manažerka naučila nejen tureckou gramatiku, ale i obchodní jazyk a zhruba čtvrtinu času strávila i diskuzí o kulturních aspektech podnikání v Turecku a jejich nácvikem.



USGBC Cuboid: Architektku jsme perfektně připravili na odbornou zkoušku

Některé projekty jsou pro nás velkou výzvou. A jednou z nich byl i individuální kurz, který jsme připravovali pro architektku z firmy Cuboid. Jeho cílem bylo studentku připravit na náročné odborné zkoušky. Měli jsme na to tři měsíce. A zvládli jsme to!

Zkouška „LEED Greem Associate“ je zkouška z odborných znalostí, které se týkají zeleného designu, tedy ochrany životního prostředí, výstavby budov šetrných k životnímu prostředí a znalosti procesu certifikace takových budov.

Zvládli jsme i problematiku zeleného designu

Účastník zkoušky musí prostřednictvím stovky náhodně vygenerovaných otázek dokázat, že problematice rozumí, že chápe problematiku a je schopný navrhnout řešení. Na test má dvě hodiny času a zároveň ví, že správná odpověď u každé otázky může být jen jedna, ale mohou to být i všechny varianty. Pro úspěšné složení je potom potřeba získat minimálně 170 bodů z celkových 200 možných.

Tři měsíce přesně cílené výuky

Na zkoušku se studentka s lektorem připravovala tři měsíce, vždy dvakrát v týdnu. Na lekcích přesně cílili na to, co je potřeba umět a znát. Využívali manuály, které jsou ke zkoušce dostupné a zaměřili se na konkrétní oblasti a problémy, které bylo potřeba procvičit.

I přesto, že byl kurz velmi úzce tematicky specializovaný, podařilo se nám architektku připravit tak, aby ve zkoušce obstála.



Individuální kurz pro veřejnost

Pan Zdenek, zaměstnanec Výzkumného ústavu, se chystal na vědecký kongres v Číně. Objednal si třídenní intenzivní kurz, aby se rozmluvil, osvěžil si slovní zásobu a zopakoval gramatické struktury. Měl ohromnou motivaci – pohovořit si se svými kolegy vědci, vyměnit si názory a vlastně se i seznámit, poznat se po lidské stránce, případně navázat spolupráci.

Po roce následovala další konference a krátká intenzivní příprava v Tandemu. A jak to dopadlo? Pan Zdenek chce angličtině věnovat více času, objednal si pravidelné individuální lekce.

Výhodou individuálního kurzu je, že se lektor plně přizpůsobí požadavkům studenta. A student je velmi motivovaný. Z takového kurzu máme všichni radost.

TOPlist