Kurzy pro učitele angličtiny

Come Share The World

Konverzační kurzy nabízejí podněty ke konverzaci. Diskutuje se o předem stanovených aktuálních a zajímavých tématech v 90 min. blocích. Rodilí mluvčí se opírají o zemi svého původu, srovnávají sebe, své zkušenosti a svou kulturu s kulturou ČR, s postřehy, názory a informacemi účastníků kurzů.

Lektoři: rodilí mluvčí z Velké Británie, z USA, z Austrálie, z Kanady a z Nového Zélandu

Kurz angličtiny pro učitele je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.

Logo MŠMT

Proč se kurzu zúčastnit?

 • Účastníci konverzačního kurzu získají sebejistotu v komunikaci s rodilými mluvčími.
 • Dozvědí se aktuální informace o anglicky mluvících zemí.
 • Budou mít možnost porovnat rozdíly v angličtině daných zemí.
 • Seznámí se s novými slovy a frázemi, budou mít kontakt s aktuálním jazykem.
 • Upřesnění si „jak se co používá, co je správně a co ne“, co už se nepoužívá.
 • Budou mít možnost pochopit zvláštnosti a specifika jednotlivých zemí a obyvatel.
 • Získají od rodilých mluvčích zpětnou vazbu reflektující Czenglish (českou angličtinu) a chyby, které studenti nejčastěji dělají.
 • Jako učitelé získají mnoho aktivit pro své žáky a studenty, které mohou použít ve výuce.
 • Vymění si zkušenosti s kolegy z jiných škol.

Jarní konverzační soboty

Jednosemestrální kurz angličtiny s lekcemi o sobotách.

Účastníci absolvují během jarního semestru čtyři jednodenní soustředění o čtyřech různých sobotách. Soustředění se konají 1x měsíčně vždy 6 vyučovacích hodin v době od 9.00 do 14.45. Za semestr absolvují účastníci celkem 24 vyučovacích hodin. Jarní a pozimní soboty ani letní intenzivní týden na sebe nenavazují. Střídají se různí lektoři a vždy budete mít nová témata.

Termíny:

 • 24. února 2018
 • 17. března 2018
 • 14. dubna 2018
 • 19. května 2018
Nově otevíráme také kurzy pro učitele angličtiny na úrovni A2/B1

Přihlásit se

Letní intenzivní týden

Kurzy se konají jeden týden v srpnu od pondělí do pátku, denně 8 vyučovacích hodin. Program začíná každý den v 9:00 a končí v 16:30. Celkem účastníci absolvují 40 vyučovacích hodin. Zaměření kurzu: konverzace s rodilými mluvčími na aktuální témata, informace o zemích, ze kterých rodilí mluvčí pocházejí, pozornost je částečně věnována také metodice. Hlavním cílem je osobní jazykový rozvoj.
Termíny:
1.- 5. srpna
8.-12. srpna
15.-19. srpna

Kurzy se konají jeden týden v srpnu od pondělí do pátku, denně 8 vyučovacích hodin. Program začíná každý den v 9:00 a končí v 16:30. Celkem účastníci absolvují 40 vyučovacích hodin. Zaměření kurzu: konverzace s rodilými mluvčími na aktuální témata, informace o zemích, ze kterých rodilí mluvčí pocházejí, pozornost je částečně věnována také metodice. Hlavním cílem je osobní jazykový rozvoj.

Termíny:

 • 30.7.-3.8. 2018
AJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
AJ konverzační kurz pro úroveň A2/B1
AJ konverzační kurz pro teenagery 16 - 19 let 
 • 6.-10.8. 2018

AJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2

 • 13.-17.8. 2018

AJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
AJ konverzační kurz pro úroveň A2/B1

 • 20.-24.8. 2018

AJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
AJ konverzační kurz pro úroveň A2/B1

Přihlásit se

Podzimní konverzační soboty

Jednosemestrální kurz angličtiny s lekcemi o sobotách.

Účastníci absolvují během zimního semestru čtyři jednodenní soustředění o čtyřech různých sobotách. Soustředění se konají 1x měsíčně vždy 6 vyučovacích hodin v době od 9.00 do 14.45. Za semestr absolvují účastníci celkem 24 vyučovacích hodin. Jarní a pozimní soboty ani letní intenzivní týden na sebe nenavazují. Střídají se různí lektoři a vždy budete mít nová témata.

Termíny:

 • 13. října 2018
 • 10. listopadu 2018
 • 1. prosince 2018
 • 12. ledna 2019

Přihlásit se

Metodický seminář

Kurz je určen pro učitele angličtiny a je zaměřen na moderní výuku prakticky, zábavně a efektivně. Seminář vede lektor Joe Veeser z USA. Kurz se koná 4 x ročně v jazykové škole Tandem. Téma se opakuje, proto si učitelé volí pouze jeden z termínů. Kurz zahrnuje vždy 8 vyučovacích hodin v době od 9.00 do 16.30. Kurzy jsou akreditované v rámci DVPP, číslo akreditace: MSMT-122/2016-1-66. Kurzy je možno čerpat v rámci projektu ŠABLONY

Termíny:

 • úterý, 28.8. 2018

Přihláška

TOPlist