Metodika

Tandem spolupracuje s lektory, kteří jsou sami aktivní a rádi učí, což z nich dělá rozhodující prvek v udržování reputace naší jazykové školy coby agentury poskytující kvalitní služby. My na oplátku poskytujeme našim lektorům příjemné pracovní zázemí, metodologickou podporu ve formě workshopů, školení a osobních konzultací.


Metoda, kterou naši lektoři používají, se označuje jako „komunikativní výuka“ (Communicative Language Teaching, CLT), která je založená na přesvědčení, že studenti si jazyk nejlépe osvojují v rámci smysluplné komunikace, což zahrnuje širokou škálu výukových technik, cvičení, aktivit a samostudia.

Studenti se učí komunikovat prostřednictvím interakce v cílovém jazyce a při výuce jsou využívány autentické výukové materiály - noviny, časopisy, internetové články, knihy, písně, části z filmů a seriálů apod. Lektoři pomáhají svým studentům zvládnout proces samostatného učení se, tím že se studenty diskutují o tom, co studentům nejlépe vyhovuje, navrhují způsob zapisování poznámek a dohodnou se na formě domácí přípravy.

Jedna hodina týdně není mnoho k dosažení pokroku – lektoři proto pomáhají svým studentům najít způsoby, jak zůstat s cizím jazykem v kontaktu i po zbytek týdne (filmy v původním znění s titulky, cizojazyčné noviny nebo časopisy, kontakt s komunitami cizinců). Tipy na své aktivity mimo hodiny studenti také najdou na našem blogu.

Pro zajímavost, jiné metody výuky jsou například překladová, kterou si mnozí ještě pamatujeme ze školních let, nebo metoda drilu, či tzv. metoda TPR (Total Physical Response), která se využívá ve výuce dětí.

TOPlist