kontaktujte nás

Tel.: +420 222 254 562
Mobil: +420 602 386 756
E-mail: info@tandem.cz

Jak změřit pokrok účastníků v jazykovém kurzu?

Po jaké době je možné u studentů zpozorovat první výrazné pokroky? Tato otázka je často předmětem diskuse mezi firmou a jazykovou školou, a proto jsme se rozhodli zaměřit na klíčové body, které jsou při monitoringu jazykového pokroku důležité.


Jak měřit u studenta jazykový pokrok

Představa firmy vs. realita

Firmy často požadují od jazykovek výsledky z průběžných testů. Stále totiž převládá názor o tom, že je možné studenty rozřadit do skupin na základě bodových hranic a určit, jak významně se posunula jejich jazyková úroveň během jednoho čtvrtletí.

Problém je ale v tom, že takové hodnocení nemá vypovídající hodnotu a může vyvolávat dojem, že se student i přes vynaloženou snahu neposouvá dál nebo nedělá žádné pokroky. Toto zdání však může klamat. Vyhodnocení jazykového pokroku v sobě totiž zahrnuje daleko rozsáhlejší a komplexnější pohled, který zkoumá jak písemnou část (včetně porozumění čtenému textu a poslechu), tak konverzační část.
Svou roli hrají i omezený čas a potřeba skloubit pracovní povinnosti s přípravou na lekce. Najít balanc mezi seberozvojem a prací může být pro zaměstnance často oříškem a manažerská poučka: What gets measured, gets done (Vše, čeho bylo dosaženo, se dá změřit) v tomto případě bohužel nezafunguje.
Firmám jde totiž především o praktické jazykové dovednosti svých zaměstnanců.

Co, jak a kdy tedy měřit?

Pro upřesnění bychom chtěli připomenout, že není nic špatného v absolvování progress testu 1x za rok.
Běžně se uvádí, že člověk potřebuje zhruba 60-75 lekcí po 90 min, aby se dostal z jedné úrovně do druhé. Firemní kurzy probíhají zpravidla 1 x 90 min. týdně, což znamená, že první výrazné pokroky je možné zpozorovat po roce a půl.
Více o tom, jakou délku lekce zvolit, se dozvíte v článku: Z naší praxe VI. díl - Jak dlouhá má být jedna lekce?

Ve firemních kurzech proto doporučujeme hodnocení pomocí CAN DO STATEMENTS.

Co přesně to znamená? Firma nebo ideálně motivovaný student ve spolupráci s HR si zadají okruhy témat či konkrétní a velmi specifické praktické situace, které by měl student v určitém období zvládnout v rámci své úrovně.
Např.:

  • Domluvit se telefonicky, omluvit nepřítomného kolegu, stanovit datum schůzky.
  • Prezentovat projekt.
  • Vyřídit reklamaci.
  • Vyjádřit různými způsoby své souhlasné stanovisko.
  • Napsat e-mail se žádostí o zaslání účetních dokumentů.


A jak se tyto dovednosti pomocí CAN DO STATEMENTS testují?

Opět prakticky, v mluveném či písemném projevu (např. e-mail či report).
Používáme třístupňovou hodnoticí škálu:

  • výborný projev adekvátní pro testovanou jazykovou úroveň,
  • srozumitelný projev adekvátní pro testovanou jazykovou úroveň,
  • málo srozumitelný či příliš jednoduchý projev vzhledem k testované úrovni.


Benefitem tohoto testování je přehled o konkrétních situacích, které zaměstnanec zvládne sám vyřešit v cizím jazyce. Např. široké téma telefonování může mít tyto konkrétní výstupy:

  • Zaměstnanec na úrovni A2 dovede po telefonu převzít vzkaz pro kolegu a sdělit, proč kolega nemůže (např. je mimo kancelář).
  • Zaměstnanec na úrovni B1 dokáže navíc slušně odpovědět náročnému či problematickému klientovi (předpokládá se tedy, že A2 dovednost zvládne již bez problémů).


Některá témata ale sama o sobě již vyžadují vyšší úroveň – min. B2, např. prezentace nové technologie se všemi detaily, nebo zpráva o finančním hospodaření firmy.
Ve firmě, kde je jazykový kurz brán jako zaměstnanecký benefit, postačí zpráva o pokroku studenta 1x ročně, případně doplněna progress testem (písemným testem z probrané látky). Naopak tam, kde se cílí na aktivní komunikaci zaměstnanců v pracovním prostředí, doporučujeme využívat CAN DO STATEMENTS – praktické jazykové dovednosti.

10. 01. 2022 16:46:28


Nejnovější články

Češi a Czenglish v AJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar na druhou aneb jak Češi z angličtiny vytvářejí Czenglish.

01.12.
Pokračovat »

Češi a Czenglish v ČJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar aneb jak Češi vytvářejí z češtiny Czenglish.

22.11.
Pokračovat »

Výuka češtiny pro cizince očima naší lektorky

Zoufáte si čas od času, jak těžké je naučit se cizí jazyk, ať už angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu? Samozřejmě, nikdy to není úplná brnkačka, i když mají tyto indoevropské jazyky něco málo společného. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak obtížné asi může být pro cizince s neslovanským mateřským jazykem naučit se česky?

11.04.
Pokračovat »

Archiv článků

TOPlist