kontaktujte nás

Tel.: +420 222 254 562
Mobil: +420 602 386 756
E-mail: info@tandem.cz

Nejpoužívanější internetové zkratky

Internet překonává hranice a přibližuje lidi z různých koutů světa. Vyznáte se v názvech všech internetových zkratek a symbolů? 


Symboly, které se na internetu používají, všichni důvěrně známe, ale pojmenovat je v cizích jazycích může být obtížné. Co když budete muset někomu nadiktovat svou e-mailovou adresu a najednou nebudete vědět, jak se řekne podtržítko? 

Jak se řekne anglicky „zavináč"?

Zavináč (@) je AT a vlastně říká, u jakého internetového poskytovale je daná adresa vedená. Symbol zavináče můžete použít i v neformální komunikaci, abyste si ušetřili práci nebo jeden znak (A party next week @David’s).

Tečka, pomlčka a podtržítko v e-mailových adresách

Tečka (.) v adresách na mail nebo na stránky je anglicky DOT, což znamená bod, puntík. Dot není tečka na konci věty. Té říkáme buď full stop (BrE), nebo period (AmE).

Pomlčka (-) je HYPHEN. 

Podtržítko, tak oblíbené v e-mailových adresách pro oddělování jména a příjmení, je anglicky UNDERSCORE.

Tuto adresu david.jones@international-indemnity.com byste přečetli

You would read this as: “David dot Jones at international hyphen indemnity dot com”

 

Tahle jennifer_bateson@hwx.org je Jennifer underscore Bateson at H W X dot org”

 

Lomítko (/) se anglicky nazývá SLASH.

 

Na internetu se také setkáte s celou řadou zkratek. Některé znáte, význam jiných odhadnete z kontextu, ale jsou tu i takové, nad nimiž si budete lámat hlavu. Často už pronikají v nezměněné podobě i do české internetové komunikace.

 

AFAIK

znamená As far as I know, tudíž Pokud vím.

AFK

Away from Keyboard. Tento vzkaz nechal někdo, kdo opustil klávesnici -

B2K / BTK

Back to Keyboard. Takhle se ohlásil, když se k počítači vrátil.

BTW

By the Way. Velice rozšířené a známé i v češtině, mimochodem.

B/C

Takhle si můžete ušetřit znaky a práci, když chcete napsat Because

EOD

To znamená End of Discussion, nebudeme o tom dál diskutovat.

FAQ

Frequently Asked Questions. Toto se někdy objevuje už i na českých stránkách v sekci často kladených otázek.

FTW

For the Win. Když se nám něco zdá opravdu nejlepší.

IMHO, IMO

In my Humble Opinion, In My Opinion I tato zkratka už stihla proniknout na česká diskusní fóra Člověk tak uvádí svůj názor, který je buď skromný (humble), nebo ne.

LOL

Laughing out loud. To napíšete, když je něco opravdu hodně vtipné nebo směšné.

N/A

Not Available / Applicable. Tato zkratka nás moc nepotěší, znamená, že něco není k dispozici.

NRN, NNTR

No Reply Necessary, No Need To Reply. Objeví se na konci zprávy, na kterou není nutné odpovídat.

OMG

Oh my God. O můj bože, když se něčemu divíme nebo s něčím nesouhlasíme.

OT

Off Topic. Ztratili jsme původní nit a odchýlili se od tématu. 

ROTFL

Rolling on the Floor Laughing. Tohle je ještě vtipnější než LOL. Úplně se smíchy válíte po podlaze. Podobný význam, ale vulgární, má i zkratka LMAO. 

TIA

Thanks in Advance. Pokud děkujete už předem.

THX/TNX

Thanks.

TTYL

Talk to you Later. Ještě si zavoláme nebo napíšeme později.

WTF

What the Fuck. Poněkud vulgární pro pocity překvapení, nesouhlasu, údivu.

 

O dalších anglických úskalích ve vodách internetu si můžete popovídat s rodilými mluvčími ve firemních kurzech angličtiny jazykové školy Tandem. 

 

17. 10. 2016 21:32:11


Nejnovější články

Češi a Czenglish v AJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar na druhou aneb jak Češi z angličtiny vytvářejí Czenglish.

01.12.
Pokračovat »

Češi a Czenglish v ČJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar aneb jak Češi vytvářejí z češtiny Czenglish.

22.11.
Pokračovat »

Výuka češtiny pro cizince očima naší lektorky

Zoufáte si čas od času, jak těžké je naučit se cizí jazyk, ať už angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu? Samozřejmě, nikdy to není úplná brnkačka, i když mají tyto indoevropské jazyky něco málo společného. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak obtížné asi může být pro cizince s neslovanským mateřským jazykem naučit se česky?

11.04.
Pokračovat »

Archiv článků

TOPlist