kontaktujte nás

Tel.: +420 222 254 562
Mobil: +420 602 386 756
E-mail: info@tandem.cz

Učte se efektivně podle svého studijního typu

Nová látka nám někdy vůbec neleze do hlavy. Pomůže nám, když zjistíme, jaký jsme typ studenta a jaký studijní typ nám tedy nejvíc vyhovuje.


Učební styl je ve zkratce způsob, kterým člověk přijímá, zpracovává a pamatuje si nové informace a poznatky. Každý z nás má svůj osobitý učební styl, jenž se v průběhu života může měnit a ovlivňuje jej například naše genetická výbava či předchozí studijní zkušenost.

Udávají se tři základní studijní typy: vizuální, auditivní a kinestetický. Mezi dospělými převažují první dva zmíněné, přičemž málokdy jde o jeden čistý styl. Většinou studenti tíhnou k jednomu stylu, ale užitečné jsou pro ně i některé metody náležející k jinému.  

Vizuální typ

Jak odvodíme už podle názvu, vizuální typ si nejlépe pamatuje to, co vidí. Po zhlédnutí klipu si pamatuje, co se odehrávalo na obrazovce, ale hudební doprovod nikoli. Snadno si zapamatuje tváře lidí, ale s jejich jmény už trochu bojuje.

Při hodinách s lektorem uvítá práci s textem a obrázky. Při samostudiu a opakování tomuto typu pomáhá vypisování si poznámek, podtrhávání a zvýrazňování si důležitých částí textu, malůvky a diagramy a taky vytváření vizuálních asociací (toto lze dobře aplikovat při učení slovíček, kdy si pro každé nové slovíčko pokusíme vytvořit mentální obraz).

Studenti náležející k tomuto typu potřebují mít své poznámky dobře zorganizované a v pořádku. Při samostudiu je pro ně důležité zbavit se nepříjemných rušivých vizuálních vlivů, např. nepořádku v pokoji nebo na stole.

Není bez zajímavosti, že zatímco mužům vizuálního studijního typu nejvíc vyhovují k učení obrázky, ženy se učí raději čtením. Vizuální studijní typ v populaci převládá, náleží k němu až 65 % lidí.

 

Auditivní typ

Pro auditivní typ je důležité slyšet to, co si má zapamatovat. Nové písničky ukládá do hlavy už při prvním nebo druhém poslechu, snadno si po představení zapamatuje jména lidí, které zrovna potkal. Většinou bývají dobrými vypravěči a pamatují si anekdoty. Dobře se učí z mluveného výkladu; konverzační a komunikační hodiny, které lektor rozšiřuje novou látkou, jsou pro ně obzvlášť přínosné. Uvítají lekce obohacené písničkami a filmy, užitečné jsou pro ně taky různé metody ústních drilů.

Při samostudiu a opakování by studenti ruší hluk zvenčí i hudba. Pomáhá jim opakovat si nahlas, ideálně se zavřenýma očima, či vytvářet si asociace na základě zvukové podobnosti.

Tento studijní typ činí asi 30 % populace.

 

Kinestetický typ

Lidé náležející k tomuto typu se nejlépe učí, jsou-li v pohybu. Praktické dovednosti jim lezou pod kůži automaticky, sotva si je jednou vyzkouší. Důležité pro ně je aktivně se podílet na procesu učení se. Když jen pasivně čtou nebo poslouchají, snadno ztrácí pozornost. Pomáhá jim vypisovat si poznámky či si kreslit obrázky. Na hodinách s lektorem je pro ně přínosné, mohou-li se maximálně zapojit. Při výuce jazyků je baví role-play aktivity, samostatné či skupinové projekty a různé scénky. Uvítají také změnu oproti klasickým statickým lekcím a ocení aktivitu, při které se mohou pohybovat po učebně. Při domácím opakování slovíček často pochodují po místnosti. Komunikaci doprovázejí živou gestikulací.

Kinestetický studijní typ tvoří jen 5 % populace. Jeho výskyt je však častější mezi dětmi. 

 

Moudrá kreslená sova

Řekněte svému lektorovi v kurzech jazykové školy Tandem, jaký jste studijní typ a zkuste společně vymyslet, jakým způsobem se nejlépe učit na hodinách i doma.

Autor: Denisa Streublová

27. 03. 2015 12:44:22


Nejnovější články

Výuka češtiny pro cizince očima naší lektorky

Zoufáte si čas od času, jak těžké je naučit se cizí jazyk, ať už angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu? Samozřejmě, nikdy to není úplná brnkačka, i když mají tyto indoevropské jazyky něco málo společného. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak obtížné asi může být pro cizince s neslovanským mateřským jazykem naučit se česky?

11.04.
Pokračovat »

Angličtina? Zábavně a interaktivně!

Zapomeňte na nesmysly a učte se všemi smysly!

23.02.
Pokračovat »

Thanksgiving počesku

Američani svými „díky“ rozhodně nešetří, a to zejména v den tradičního svátku Díkůvzdání. V Česku se tento den neslaví, a tak je možná vhodné se zamyslet: Kdy a komu jste naposledy vzdali díky vy?

30.11.
Pokračovat »

Archiv článků

TOPlist