kontaktujte nás

Tel.: +420 222 254 562
Mobil: +420 602 386 756
E-mail: info@tandem.cz

Význam hry ve výuce jazyků

Je obecně známo, že děti se učí především prostřednictvím her a zábavných aktivit. Efektivní učení, musí být především zábavné a nenucené. Učení hrou ale není záležitost týkající se pouze dětí, právě naopak. Hra je velmi nezbytným faktorem i při vzdělávání dospělých, a to hned z několika důvodů, kterých jsou si dobře vědomi i naši lektoři.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Svět dospělých ovládají především různá omezení, tabu a zábrany. Čím jsme starší, tím se počet zábran zvyšuje. Záleží nám na tom, co si o nás ostatní myslí, jak se prezentujeme, jsme nervózní, když se pohybujeme na neznámém území a fakt, že můžeme udělat chybu nás svazuje při všem, co děláme. Všechny tyto faktory jsou pak obrovskou překážkou i při studiu jazyků.
 
Hra je tedy velice důležitá, někdy i nezbytná při vyučování dospělých. Hry v hodině využívají hlavně lidské soupeřivosti. Soupeřivost se stává motivem k lepším výkonům. Již není důležité, aby věta byla gramaticky správně, ale abych zvítězil. Pozornost je tak odvedena od člověka samotného a od gramatické správnosti jeho výroku, k hlavnímu obsahu sdělení. Při hraní se v místnosti vytváří jedinečná atmosféra. Uvolňují se zábrany a studenti mluví zase o něco přirozeněji.
 
Mnohdy se lidé do hry tak ponoří, že zapomínají, že jsou na hodině. Studenti se necítí zatíženi sociální rolí studenta a zjišťují, že se vlastně dobře baví. Nemají pocit, že dělají něco, do čeho jsou nuceni. Tato změna náhledu na věc pak studentům pomáhá vyjadřovat se mnohem svobodněji.
Je také důležité, že každý člověk je jedinečný a každému vyhovuje jiný způsob učení. Verbální, vizuální, sociální, pojmové….Hry kombinují více způsobů a pomáhají tak efektivnosti výuky.
 
Hra ve firemních jazykových kurzech také funguje jako určitý typ teambuildingu. Lidé komunikují mezi sebou a tato interakce pak může ústit i k zlepšení vztahů na pracovišti.  

Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení. Jan Ámos Komenský

Svět dospělých ovládají především různá omezení, tabu a zábrany. Čím jsme starší, tím se počet zábran zvyšuje. Záleží nám na tom, co si o nás ostatní myslí, jak se prezentujeme, jsme nervózní, když se pohybujeme na neznámém území a fakt, že můžeme udělat chybu nás svazuje při všem, co děláme. Všechny tyto faktory jsou pak obrovskou překážkou i při studiu jazyků.

Výuka jazyků

Hra je tedy velice důležitá, někdy i nezbytná při vyučování dospělých. Hry v hodině využívají hlavně lidské soupeřivosti. Soupeřivost se stává motivem k lepším výkonům. Již není důležité, aby věta byla gramaticky správně, ale abych zvítězil. Pozornost je tak odvedena od člověka samotného a od gramatické správnosti jeho výroku, k hlavnímu obsahu sdělení. Při hraní se v místnosti vytváří jedinečná atmosféra. Uvolňují se zábrany a studenti mluví zase o něco přirozeněji.

Hra ve výuce jazyků

Mnohdy se lidé do hry tak ponoří, že zapomínají, že jsou na hodině. Studenti se necítí zatíženi sociální rolí studenta a zjišťují, že se vlastně dobře baví. Nemají pocit, že dělají něco, do čeho jsou nuceni. Tato změna náhledu na věc pak studentům pomáhá vyjadřovat se mnohem svobodněji.

Je také důležité, že každý člověk je jedinečný a každému vyhovuje jiný způsob učení. Verbální, vizuální, sociální, pojmové….Hry kombinují více způsobů a pomáhají tak efektivnosti výuky.

Hra ve firemních jazykových kurzech také funguje jako určitý typ teambuildingu. Lidé komunikují mezi sebou a tato interakce pak může ústit i k zlepšení vztahů na pracovišti.  

Autor: Anna Jírová

Hra při kurzech angličtiny

18. 11. 2013 17:08:47


Nejnovější články

Češi a Czenglish v AJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar na druhou aneb jak Češi z angličtiny vytvářejí Czenglish.

01.12.
Pokračovat »

Češi a Czenglish v ČJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar aneb jak Češi vytvářejí z češtiny Czenglish.

22.11.
Pokračovat »

Výuka češtiny pro cizince očima naší lektorky

Zoufáte si čas od času, jak těžké je naučit se cizí jazyk, ať už angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu? Samozřejmě, nikdy to není úplná brnkačka, i když mají tyto indoevropské jazyky něco málo společného. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak obtížné asi může být pro cizince s neslovanským mateřským jazykem naučit se česky?

11.04.
Pokračovat »

Archiv článků

TOPlist