kontaktujte nás

Tel.: +420 222 254 562
Mobil: +420 602 386 756
E-mail: info@tandem.cz

Cíle, očekávání a motivace při realizaci firemní jazykové výuky

V prvním dílu našeho miniseriálu o chybách, které často provázejí firemní jazykové kurzy, se podíváme na to, jak nejlépe nastavit cíl kurzu, aby splnil očekávání studentů i firmy. Problémem může ýt taky nedostatečná motivace. I jí se koukneme na zoubek.


Zde začíná první kámen úrazu. Nedostatečná motivace ze strany firmy i jejich zaměstnanců - studentů kurzu, rozpor mezi cílem firmy a zadaným obsahem kurzu a často nerealistická očekávání ohledně výsledků výuky. To jsou faktory, které často vedou k pocitům nespokojenosti a frustrace – nejen u firmy jako klienta a jejích zaměstnanců, kteří se kurzů účastní, ale i lektora, jenž má pocit, že jeho práce přichází vniveč.

S motivací je ten problém, že firma samotná má často malý zájem na výsledcích studentů. Zde může pomoci systém finanční spoluúčasti studenta, třeba poplatek 1000 Kč na pololetí nebo začlenění pokroku v jazyce do osobních hodnocení zaměstnance. Firmy by samy měly ve spolupráci s jazykovou školou nastavit cíl. Studenti by si zároveň měli uvědomit, že naučit se jazyk je boj, kterému je nutné něco obětovat.

Správné stanovení cíle je další důležitá věc, která pomůže zdárnému průběhu firemní výuky. Často se firmou zadaný obsah kurzů liší od toho, co se studenti chtějí učit. Zde je dobrým řešením, aby firma zadala základní cíl kurzu a sdělila jej svým zaměstnancům. Jazyková škola pak pomůže při stanovení krátkodobých reálných cílů na jeden semestr.

I studenti samotní si musí uvědomit, jaké jsou jejich cíle a očekávání. Mlhavé „chci mluvit“ nestačí. Důležité je upřesnit si situace, ve kterých chtějí při mluvení a psaní zazářit, která témata je zajímají a jsou pro ně důležitá. Zde doporučujeme použít dotazník na analýzu potřeb.

Často se stává, že studenti sami nejsou se svými výsledky spokojení a mají sklony z toho vinit své lektory. Je však nutné si uvědomit, že výuka na kurzu (většinou jde o 90 minut jednou týdně) není dostačující a samospasná. Musí se k ní přidat i samostudium a další čas věnovaný studiu. Jinak jde o pouhé udržování stávající jazykové úrovně, nebo, v lepším případě (a většinou u nižších úrovní) o velmi pomalý posun.

V příštím díle si nastíníme chyby, ke kterým dochází při komunikaci jazykových škol s firmami a studenty a dále potíže, ke kterým dochází při samotném průběhu kurzu.

 

12. 04. 2016 15:42:02


Nejnovější články

Češi a Czenglish v AJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar na druhou aneb jak Češi z angličtiny vytvářejí Czenglish.

01.12.
Pokračovat »

Češi a Czenglish v ČJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar aneb jak Češi vytvářejí z češtiny Czenglish.

22.11.
Pokračovat »

Výuka češtiny pro cizince očima naší lektorky

Zoufáte si čas od času, jak těžké je naučit se cizí jazyk, ať už angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu? Samozřejmě, nikdy to není úplná brnkačka, i když mají tyto indoevropské jazyky něco málo společného. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak obtížné asi může být pro cizince s neslovanským mateřským jazykem naučit se česky?

11.04.
Pokračovat »

Archiv článků

TOPlist