kontaktujte nás

Tel.: +420 222 254 562
Mobil: +420 602 386 756
E-mail: info@tandem.cz

S angličtinou k seberozvoji

Firemní kurzy angličtiny významně zvyšují jazykové kompetence zaměstnanců. Jaké jsou jejich další výhody?


Benefit pro zaměstnance i pro firmu

Firma, která hradí svým zaměstnancům jazykové kurzy angličtiny, jim dává signál o tom, že se zajímá o jejich seberozvoj a je ochotná je v této oblasti podporovat. Každý dobrý manažer ví, že vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je přínosem nejen pro samotné zaměstnance, ale i pro firmu, jíž jsou součástí.

Zaměstnanci totiž vytváří image firmy, a o to víc by měla firma dbát na to, aby její zástupci byli jazykově zdatní a uměli se domluvit s kolegy ze zahraničí, nebo aby dokázali zastupovat firmu během mezinárodních schůzek. V takovém případě se jazykově vybavení zaměstnanci stávají nejen benefitem pro firmu, ale zvyšují i její konkurenceschopnost na zahraničních trzích, což jí v dlouhodobém horizontu dává možnost růstu a expanze.

Proč nabízet zaměstnancům jazykový kurz angličtiny?

Díky firemním lekcím angličtiny se zaměstnanci posouvají ve svých jazykových dovednostech. V případě, že se jim daří, a vidí pokrok v komunikaci a schopnosti vyjadřovat své myšlenky v cizím jazyce, motivuje je to i k dalšímu osobnostnímu a profesnímu růstu. Jsou schopni efektivněji zvládat úkoly na pracovišti a pociťuji větší sebejistotu při vystupování v mezinárodním prostředí nebo při jednání s cizinci, ať už ve firmě či na služební cestě.

Jak probíhá výuka: Co dělají lektoři, aby studenti začali mluvit a aktivně používat cizí jazyk?

Lektor angličtiny vede během kurzu diskusi o nejrůznějších tématech týkajících se daného oboru či každodenních situací. V rámci výuky si účastníci vzájemně vyměňují názory, sdílejí nápady a poznávají blíže své kolegy z jiných oddělení.

Tyto rozhovory jim dávají příležitost odreagovat se od náročné práce, zasmát a uvolnit se. Navíc je motivují k lepším výkonům v práci. Nový kolektiv v jazykovém kurzu a lektor se stávají také zdrojem vzájemné inspirace díky svým rozmanitým zkušenostem z mezinárodní sféry.

Chcete se dozvědět více o rozvoji zaměstnanců v jazykovém kurzu? Přečtěte si článek: „Z naší praxe I. díl - Proč platit zaměstnancům jazyky?"

 

10. 12. 2021 05:43:46


Nejnovější články

Češi a Czenglish v AJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar na druhou aneb jak Češi z angličtiny vytvářejí Czenglish.

01.12.
Pokračovat »

Češi a Czenglish v ČJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar aneb jak Češi vytvářejí z češtiny Czenglish.

22.11.
Pokračovat »

Výuka češtiny pro cizince očima naší lektorky

Zoufáte si čas od času, jak těžké je naučit se cizí jazyk, ať už angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu? Samozřejmě, nikdy to není úplná brnkačka, i když mají tyto indoevropské jazyky něco málo společného. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak obtížné asi může být pro cizince s neslovanským mateřským jazykem naučit se česky?

11.04.
Pokračovat »

Archiv článků

TOPlist