kontaktujte nás

Tel.: +420 222 254 562
Mobil: +420 602 386 756
E-mail: info@tandem.cz

Češi a Czenglish v AJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar na druhou aneb jak Češi z angličtiny vytvářejí Czenglish.


V našem minulém článku jsme se věnovali tématu Czenglish, neboli jazykovému koktejlu smíchanému z češtiny a angličtiny, a jeho dopadu na naši mateřštinu. Tentokrát se podíváme na to, jak se tento jev projevuje v naší komunikaci v angličtině.

Na rozdíl od ČJ, Czenglish v AJ neovlivňuje pouze slovní zásobu, ale také gramatiku a slovosled. To má za následek tak trochu kostrbatý způsob mluvy, který bývá matoucí zejména pro anglické rodilé mluvčí. Ačkoli si samozřejmě ve většině případů význam Czenglish sdělení domyslí díky kontextu, i tak hrozí, že někdy vyzní spíše jako faux-pas. Pošlete-li například někoho odpočívat v pokoji místo na pokoj stylem "You should go to hotel and rest in peace." namísto "You should go to the hotel and relax in the room.", nemůžete se pak divit, že to dotyčného pravděpodobně zarazí a v lepším případě pobaví, v tom horším pak i urazí...

 

V jakých jazykových obratech tedy Češi nejvíce chybují?

 

  • Proměnlivý slovosled

V anglické komunikaci Čechů se často objevuje proměnlivý slovosled, který odráží český způsob uspořádání vět. Místo tradičního anglického slovosledu (Subject-Verb-Object, tzn. Podmět-Sloveso-Předmět) můžeme slyšet věty s českým slovosledem (Subject-Object-Verb, tzn. Podmět-Předmět-Sloveso) jako třeba "I him trust." místo "I trust him."

  • Používání gramatických konstrukcí z češtiny

Mluvčí češtiny v anglické komunikaci často používají gramatické struktury a spojení, které mají český původ. Například, namísto "I am looking forward to eating lunch." můžeme slyšet "I am looking forward on eat lunch."

  • Mix anglických a českých výrazů

Češi mají také občas tendenci používat v angličtině anglicismy přejaté do češtiny, které se však v AJ v daném kontextu nebo významu běžně nevyskytují. Příkladem takových chybně používaných výrazů může být „basic school" (elementary/primary school), „home office“ (work from home) nebo „fitness“ (gym/workout).

  • Vliv výslovnosti a intonace

Čeští mluvčí angličtiny mohou mít také charakteristickou výslovnost a intonaci, která odráží český jazykový rytmus a melodičnost. Týká se to třeba odlišného znění konsonanty r nebo tendence přízvuku na první slabice.

 

A jak Czenglish z angličtiny odstranit?

 

  1. Vyhýbejte se překladům z ČJ a zvykněte si na anglický slovník.

Při učení nových slovíček se snažte nevyhledávat přímý překlad z češtiny. Místo toho zkuste přemýšlet o významu daného slova v kontextu AJ. Používejte anglický slovník a vyhýbejte se česko-anglickým slovníkům, čímž omezíte přísun Czenglish výrazů. Tímto způsobem se rovnou naučíte anglická synonyma a výrazy právě v jejich přirozeném kontextu.

  1. Čtěte a poslouchejte v AJ.

Čtěte knihy, poslouchejte hudbu, sledujte filmy a pořady v angličtině. Kontakt s různými styly ať už psané či mluvené angličtiny vám pomůže nejen rozvíjet slovní zásobu a pohotovost v používání správných výrazů a frází, ale také si osvojit správný jazykový přízvuk a intonaci.

  1. Zaktivizujte své komunikační dovednosti.

Kromě pasivního učení se snažte používat angličtinu aktivně ve svém každodenním životě. Buďte aktivní v diskusích, zkoušejte mluvit s rodilými mluvčími nebo se připojte k jazykovým skupinám. Lépe si tak jazyk osvojíte ve všech jeho formách, a navíc se v něm postupem času budete cítit jistější a sebevědomější.

 

Potřebujete se svou Czenglish zamávat co nejefektivněji? Svěřte se do rukou nám, profesionálům v oboru. Připravíme pro vás (nejen) konverzační kurz s rodilým mluvčím dle vašich přání a požadavků, díky kterému svůj jazykový projev zdárně vypilujete.

 

01. 12. 2023 11:15:06


Nejnovější články

Journaling a učení jazyků

Je jedno z vašich novoročních předsevzetí začít se učit nový jazyk nebo se v nějakém zdokonalit? Pokud ano, přečtěte si náš článek o journalingu (deníčkování), které učení (nejen) jazyků může urychlit a usnadnit.

16.01.
Pokračovat »

AI seminář pro učitele

Moje první setkání s AI aneb nový metodický seminář od Tandemu očima jedné z účastnic.

04.01.
Pokračovat »

Češi a Czenglish v AJ

Rozmohl se nám tu takový nešvar na druhou aneb jak Češi z angličtiny vytvářejí Czenglish.

01.12.
Pokračovat »

Archiv článků

TOPlist